สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตารางกำหนดบวชเนกขัมมะปฏิบัติ ปี ๒๕๖๑

ตารางกำหนดบวชเนกขัมมะปฏิบัติ ปี ๒๕๖๑

 

กำหนด "บวชเนกขัมมะปฏิบัติ"  ปี ๒๕๖๑ ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ดูวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้..https://www.youtube.com/watch?v=DouQrbJ7zT8&list=PLsE9oWDKS...

อ่านต่อ
โครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์ ปี ๒๕๖๑ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐ ม.×๔๐ ม.เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ ((ปฏิบัติธรรม, ประชุม, รับประทานอาหาร และจัดกิจกรรมต่างๆ),

โครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์ ปี ๒๕๖๑ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐ ม.×๔๐ ม.เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ ((ปฏิบัติธรรม, ประชุม, รับประทานอาหาร และจัดกิจกรรมต่างๆ),

 

***ทุกท่านที่จองเป็นเจ้าภาพขอให้ถวายปัจจัยปีหน้า "ขอเชิญร่วมบุญสร้างศาลาอเนกประสงค์" ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด ๑๘ ม.×๓๖ ม. (๖๔๘ ต.ร.ม.) งบประมาณ ๖,๔๘๐,๐๐๐ บาท เพื...

อ่านต่อ
๒๕ มี.ค.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมมหากุศลเททองหล่อหลวงพ่อองค์ดำ หน้าตัก ๘๙ นิ้ว โดยมี ๙๙ หุ้นส่วนบุญหลัก หุ้นส่วนละ ๙,๙๙๙ บาท (เจ้าภาพจะได้นำแผ่นดวงบรรจุใต้ฐานหลวงพ่อองค์ดำ)

๒๕ มี.ค.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมมหากุศลเททองหล่อหลวงพ่อองค์ดำ หน้าตัก ๘๙ นิ้ว โดยมี ๙๙ หุ้นส่วนบุญหลัก หุ้นส่วนละ ๙,๙๙๙ บาท (เจ้าภาพจะได้นำแผ่นดวงบรรจุใต้ฐานหลวงพ่อองค์ดำ)

 

ในวันเททอง ๒๕ มี.ค.๒๕๖๑ ทางวัดจะแจกแผ่นทองขนาดเท่าฝ่ามือ 4x4 นิ้ว จำนวน ๒ แผ่น ต่อ/เจ้าภาพ (กองบุญละ ๙,๙๙๙ บาท)  ใช้เพื่อ...... ๑. แผ่นแรก เขียนชื่อ นามสกุล เพื่อใช้หลอมเททองหล่อเป็นองค์หลว...

อ่านต่อ
ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

 

กัลยาณชนผู้สนใจเข้าอบรมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ(นุ่งขาวห่มขาว)ทั้ง ชายหญิง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ กรุณาโทรแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงที่ พระปลัดประทีป กิตฺติวณฺโณ (รองเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ) เบอร...

อ่านต่อ
หนังสือสวดมนต์วัดป่ามะไฟ พิมพ์ครั้งที่ ๒

หนังสือสวดมนต์วัดป่ามะไฟ พิมพ์ครั้งที่ ๒

 

หนังสือสวดมนต์ (พิมพ์ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ราคาบูชาสอบถามได้ที่วัดครับ ขออนุโมทนาในการจัดทำหนังสือสวดมนต์ครั้งนี้ จงเป็นไปเพื่อ มรรค ผล นิพพาน แก่ทุกท่านทุกรูปทุกนามที่มีส่วนร่วมด้วยเทอญฯ.......

อ่านต่อ
ค่ายอบรมณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕  วัดป่ามะไฟ

ค่ายอบรมณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้นำข้อมูลรายละเอียดกำหนดการของค่ายอบรมปฏิบัติธรรม มาลงไว้เป็นข้อมูลมาตรฐาน ดังรายการด้านล...

อ่านต่อ
๒๒ ก.พ.-๒ มี.ค.๒๕๖๑ เทศกาลงานมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรีครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑

๒๒ ก.พ.-๒ มี.ค.๒๕๖๑ เทศกาลงานมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรีครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑

 

ชมภาพงานเดินธุดงค์ได้ที่เฟซบุ๊คเพจวัดป่ามะไฟ https://www.facebook.com/watpamafai.org/ อานิสงค์ที่ได้รับจากการเดินธุดงค์ในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน 1.เป็นการปฏิบัติน้อมถวายเป็นพุทธบูชา2.เป็นก...

อ่านต่อ
คำอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยพระครูภาวนาธรรมธารี

คำอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยพระครูภาวนาธรรมธารี

 

เนื่องในศุภดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดา คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ โปรดอภิบาลรักษาทุกท่านให้มีสุขภาพพลานมัยแข็งแรง มีจิตใจสงบ ผ่องใส ร่มเย็น เต็มเปี่ยมไปด้วยบารมีธรรม ปราถนา...

อ่านต่อ
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ฉายเบื้องหน้าพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิ...

อ่านต่อ

*

"ปฐมบทเพื่อเรียนรู้"


ในการเจริญกัมมัฏฐานนั้นเบื้องต้นพึงเรียนรู้
จากหยาบ (กาย) ไปหาละเอียด (ใจ) มิควรรีบร้อน
จักได้รู้จัก รู้จริง ในสิ่งที่ตนปฏิบัติ จัดการกายให้เป็นแค่เครื่องอาศัยระลึก ทั้งยืน เดิน นั่ง นอน มีจิตเป็นผู้รู้ ผู้กำหนด ให้ปรากฏเหลือเพียงสิ่งสองสิ่ง คือ ผู้รู้ (จิต)  และสิ่งที่มีให้รู้ (รูป-นาม) ฝึกกำหนดเฝ้ารู้ เป็นสมถะกัมมัฏฐาน  และสังเกตุ เป็นวิปัสสนากัมมัฏฐาน


ดั่งขันที่ใส่น้ำอันขุ่นข้นย่อมมองมิเห็นสิ่งใดที่นอนก้นในขันนั้น
ต่อเมื่อน้ำนั้นตกตะกอนความใสของน้ำจึงคืนมา จักมองสิ่งใดในขันก็เห็นได้ เปรียบสมถะกัมมัฏฐานอันพึงกำหนดให้ใจสงบตั้งมั่นมีกำลัง พึงฝึกหัดเช่นนี้เป็นประจำ พละธรรมจะนำส่งใจให้มีทางเดินอันยิ่งขึ้นไป


ขั้นตอนการปฏิบัติ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

ขั้นตอนการปฏิบัติ พระธรรมเทศนาโดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังส...

การเจริญสติปัฏฐาน หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

การเจริญสติปัฏฐาน พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ...

อานาปานสติสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร

อานาปานสติสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระภาวนาเขมคุณ วิ....

วิธีกำหนดรูปนาม ปรมัตถ์ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

วิธีกำหนดรูปนาม ปรมัตถ์ แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่...

ตรงธรรมปรมัตถ์ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

ตรงธรรมปรมัตถ์ พระธรรมเทศนาโดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เข...

อารมณ์กรรมฐาน หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

อารมณ์กรรมฐาน แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์...

ให้ข้อสังเกตต่างขณะจิต หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

ให้ข้อสังเกตต่างขณะจิต แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อ...

เห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรั

เห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์ แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวง...

กลวิธีปฏิบัติอย่างฉลาด หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

กลวิธีปฏิบัติอย่างฉลาด พระธรรมเทศนาโดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศ...

กายในกายที่เป็นภายในเเละภายนอก หลวงพ่อสุรศักดิ์ เ

กายในกายที่เป็นภายในเเละภายนอก โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ...

พิจารณาสิ่งที่มากระทบ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

พิจารณาสิ่งที่มากระทบ เทศนาโดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เข...

ดูเขาดูเรา อย่างปล่อยวาง หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังส

ดูเขาดูเรา อย่างปล่อยวาง พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัด...

ความต่างของการรับรู้เเละรู้สภาวะ หลวงพ่อสุรศักดิ์

ความต่างของการรับรู้เเละรู้สภาวะ โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศัก...

จิต.. กับสภาวะการรับรู้ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

ธรรมบรรยาย... จิต.. กับสภาวะการรับรู้..( คอร์สกรรมฐานประจำเดือนกุมภาพั...

องค์ธรรมสำคัญของกรรมฐาน หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

ธรรมบรรยาย องค์ธรรมสำคัญของกรรมฐาน คอร์สพระอภิธรรม 2560 (4 -7 -60) พร...

งานแสดงธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งานแสดงธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ ครั้งท...

หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี แสดงธรรมครั้งที่ ๔๓

งานแสดงธรรมและนำปฏิบัติ ครั้งที่ ๔๓ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ...


--


๑๖ ก.พ.๒๕๖๑

การทำใจนั้น...
ไม่ใช่รอให้เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นแล้วค่อยทำ 
แต่ต้องทำอยู่เนืองๆ ทำได้เลยไม่ต้องรออะไร 
เราต้องทำใจให้มีศรัทธา มีความเพียร มีสติ มีสมาธิ 
มีปัญญา ทำให้เกิดกำลังใจ จะได้พึ่งตนพึ่งธรรมได้ 
ไม่ต้องคอยให้ผู้อื่นให้กำลังใจ เพราะใจที่ทำไว้ดีแล้ว 
ย่อมมีกำลัง ผู้มีกำลังนั้นย่อมยกของหนักและสลัดทิ้งลงได้ ของหนักที่ว่านั้นคือ ขันธ์ ๕ ของเราเอง ทั้งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ล้วนเป็นของหนัก ใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ก็พาแบกกันไป ต่อเมื่อ กำลังแห่งปัญญามีขึ้น มีกำลังใจพอ 
ก็เลิกแบก เลิกหาม แค่อาศัยเขาอยู่ชั่วคราว สลัดความถีอครอง ก็จะเบาลง เมื่อรู้แล้ว ก็อยู่ก็อาศัยกันไป อาศัยให้เกิดคุณ เกิดบุญ เกิดธรรม จะได้เกิดมาแล้วมีคุณค่า มีกำลังใจด้วยตนเอง  จักได้พึ่งตนพึ่งธรรมแล.

 

 


คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระพิศาลศึกษากร (สุดใจ ป.ธ.4) วัดศรีโพธิมาลัย อำเภอศรีมหาโพธิ เกิด                          &nb...

อ่านต่อ
เจ้าคณะภาค ๑๒

เจ้าคณะภาค ๑๒

จังหวัดในเขตปกครองระดับภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๒ มี ๔ จังหวัด  ได้แก่  ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว (พระเทพรัตนมุนี) วัดสระเกศ เจ้าคณะภาค ๑๒ พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) รอ...

อ่านต่อ
ทำเนียบพระสังฆาธิการ และเลขานุการ

ทำเนียบพระสังฆาธิการ และเลขานุการ

ทำเนียบพระสังฆาธิการ และเลขานุการ ๑. จังหวัดปราจีนบุรี (๐๓๗) (๗ อำเภอ ๖๐ ตำบล)   จจ. ๒๕๑๕๐          พระราชภัทรธาดา (ประเทืองป.ธ.๔) จล. วัดบางกระ...

อ่านต่อ
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคม จังหวัดปราจีนบุรี มี ๗  สำนัก (ธรรมยุต ๑ , มหานิกาย ๖)   ๑.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๑ (ธรรมยุต)  วัดป่...

อ่านต่อ
รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี (แยกเป็นรายตำบล)

รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี (แยกเป็นรายตำบล)

    รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี (แยกเป็นรายตำบล ) ที่ ชื่อวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ 1 วัดป่าทรงคุณ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี 2 วัดหลวงปรีชากูล ...

อ่านต่อ
แสวงบุญไหว้พระ ๙ วัดจังหวัดปราจีนบุรี

แสวงบุญไหว้พระ ๙ วัดจังหวัดปราจีนบุรี

   ไหว้พระ  ๙  วัด  ขจัดทุกข์จังหวัดปราจีนบุรี ปี  ๒๕๕๓ ปีท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี วัดกระทุ่มแพ้ว  วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ตำบ...

อ่านต่อ
รวมกฎหมายวัด

รวมกฎหมายวัด

 รวมกฎหมายวัด -พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัด -ไวยาวัจกร -การเช่าที่ดินของวัด-การจัดการศาสนสมบัติของวัด พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบ...

อ่านต่อ
รายนามพระวิทยากร รุ่น ๑

รายนามพระวิทยากร รุ่น ๑

บัญชีรายนาม / ราชทินนาม พระภิกษุผู้ผ่านการอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร วันที่  ๒๔ - ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒ ณ วัดป่ามะไฟ  ตำบลโคกไม...

อ่านต่อ
ลำดับชั้น-การปกครองของคณะสงฆ์

ลำดับชั้น-การปกครองของคณะสงฆ์

วัด การปกครองคณะสงฆ์ แผนที่แสดงเขตปกครองคณะสงฆ์ แบ่งเป็น ๑๘ ภาค แผนภูมิการปกครองคณะสงฆ์ เขตปกครองคณะสงฆ์*******************         &n...

อ่านต่อ

..

"ขอทุกข์ทั้งหลายจงพ้นไป"

ทุกข์เพราะยากหรือทุกข์เพราะอยาก...
ทุกข์เพราะยากนั้นเกิดที่กาย 
แต่ทุกข์เพราะอยากนั้นเกิดที่ใจ...

ทุกข์กายนั้นทุกข์เพราะความหิว ความเมื่อยล้า ความร้อนความหนาว และความเจ็บป่วย อันนี้ต้องหาเข้ามา ต้องผ่อนคลาย ต้องปกป้อง ต้องบำบัดรักษา เพื่อให้ทุกข์นั้นคลายไป...

ส่วนทุกข์ใจนั้นเป็นเพราะความคับแค้น น้อยอกน้อยใจ รำคาญใจ ประสบสิ่งที่ไม่ชอบใจ พลัดพรากจากของรัก หวังแล้วไม่ได้อย่างที่หวัง ทุกข์เช่นนี้เกิดจากความอยาก ความไม่อยาก

ยิ่งต่อยิ่งเติมให้เขาทุกข์มันก็โตขึ้น 
ต้องฝึก ต้องหัด ดัดจิตใจ ให้เข้มแข็ง 
รู้เท่าทัน รู้จักสละ หัดละ หัดวาง ทำใจให้ว่าง วางจิตเฉยๆ...เช่นนี้ จะสมความปรารถนาที่ว่า
"ขอทุกข์ทั้งหลายจงพ้นไป"