สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
๑๓ เม.ย.๒๕๖๐ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ๙๙ กอง (จัดกองผ้าป่าตามอัธยาศัย และตามกำลังศรัทธา) ในงานพิธีถวาย เบิกเนตร สมโภชน์ พระประธานหน้าอุโบสถ, พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์, พระพุทธองค์ปฐม, พระศรีอริยเมตตรัย, พระพุทธโสธร (จำลอง), พระพุทธชินราช (จำลอง)

๑๓ เม.ย.๒๕๖๐ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ๙๙ กอง (จัดกองผ้าป่าตามอัธยาศัย และตามกำลังศรัทธา) ในงานพิธีถวาย เบิกเนตร สมโภชน์ พระประธานหน้าอุโบสถ, พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์, พระพุทธองค์ปฐม, พระศรีอริยเมตตรัย, พระพุทธโสธร (จำลอง), พระพุทธชินราช (จำลอง)

 

"ขอเจริญพรแจ้งข่าวบุญ" ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ๙๙ กอง (จัดกองผ้าป่าตามอัธยาศัย และตามกำลังศรัทธา) ในงานพิธีถวาย เบิกเนตร สมโภชน์ พระประธานหน้าอุโบสถ, พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์, พระพุทธองค์ปฐม, พระศรีอริยเมต...

อ่านต่อ
๑-๑๕ มี.ค.๒๕๖๐ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณร ๑๐๐ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

๑-๑๕ มี.ค.๒๕๖๐ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณร ๑๐๐ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

 

  how to capture screen "ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติ" โครงการบรรพชาสามเณร ๑๐๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเ...

อ่านต่อ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐)

 

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ (ธรรมยุต) ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปร...

อ่านต่อ
๒๔ ม.ค.ถึง ๒ ก.พ.๒๕๖๐ ทริปแสวงบุญ ณ อินเดีย เนปาล ๑๐ วัน

๒๔ ม.ค.ถึง ๒ ก.พ.๒๕๖๐ ทริปแสวงบุญ ณ อินเดีย เนปาล ๑๐ วัน

 

ปฎิบัติบูชาไหว้พระสร้างบารมี ณ.ประเทศอินเดีย-เนปาล นมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ดังพุทธวัจนะที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า “ด...

อ่านต่อ
๔-๑๒ ก.พ.๒๕๖๐ เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๐

๔-๑๒ ก.พ.๒๕๖๐ เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๐

 

Playlist มาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๐ https://www.youtube.com/playlist?list=PLkKJXT9nq7GODqQuqW5ELBzYTFJfx500w ขอขอบคุณวีดีโอจัดทำโดย คุณ อนุวัตร ศรีบุญเร...

อ่านต่อ
โครงการปฏิบัติธรรมกุมภาพันธ์

โครงการปฏิบัติธรรมกุมภาพันธ์

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรมได้ที่ : ...

อ่านต่อ
ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

 

กัลยาณชนผู้สนใจเข้าอบรมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ(นุ่งขาวห่มขาว)ทั้ง ชายหญิง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ กรุณาโทรแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงที่ พระปลัดประทีป กิตฺติวณฺโณ (รองเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ) เบอร...

อ่านต่อ
แผนกติดต่อสอบถาม และแจ้งการชำระเงินวัตถุมงคลของวัดป่ามะไฟ

แผนกติดต่อสอบถาม และแจ้งการชำระเงินวัตถุมงคลของวัดป่ามะไฟ

 

แผนกติดต่อสอบถาม และแจ้งการชำระเงินวัตถุมงคลของวัดป่ามะไฟ ติดขัดประการใดสามารถแจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์ได้อีกทางครับ  ชื่อ  วีรวัต โทร. 087 715 3606 -รายการวัตถุมงคลวัดป่ามะไฟพระสยาม...

อ่านต่อ
หนังสือสวดมนต์วัดป่ามะไฟ พิมพ์ครั้งที่ ๒

หนังสือสวดมนต์วัดป่ามะไฟ พิมพ์ครั้งที่ ๒

 

หนังสือสวดมนต์ (พิมพ์ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ราคาบูชาสอบถามได้ที่วัดครับ ขออนุโมทนาในการจัดทำหนังสือสวดมนต์ครั้งนี้ จงเป็นไปเพื่อ มรรค ผล นิพพาน แก่ทุกท่านทุกรูปทุกนามที่มีส่วนร่วมด้วยเทอญฯ.......

อ่านต่อ
ค่ายอบรมณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕  วัดป่ามะไฟ

ค่ายอบรมณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้นำข้อมูลรายละเอียดกำหนดการของค่ายอบรมปฏิบัติธรรม มาลงไว้เป็นข้อมูลมาตรฐาน ดังรายการด้านล...

อ่านต่อ
โครงการปฏิบัติธรรมเดือนมกราคม

โครงการปฏิบัติธรรมเดือนมกราคม

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนมกราคม ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรมได้ที่ : ท่...

อ่านต่อ
โครงการปฏิบัติธรรมเดือนธันวาคม

โครงการปฏิบัติธรรมเดือนธันวาคม

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนธันวาคม ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรมได้ที่ : ท...

อ่านต่อ
๒๗ ธ.ค ๒๕๕๙ ถึง ๕ ม.ค.๒๕๖๐ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ๙ วัน ๙ คืน ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

๒๗ ธ.ค ๒๕๕๙ ถึง ๕ ม.ค.๒๕๖๐ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ๙ วัน ๙ คืน ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

 

"เสริมบุญ สร้างบารมี ชิวิตดี๊ดี มีความสุขสันต์" ขอเชิญสวดมนต์ข้ามปี ๙ วัน ๙ คืน ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วั...

อ่านต่อ
๑ ม.ค.๒๕๖๐ ร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างครัวถวายวัดป่ามะไฟ

๑ ม.ค.๒๕๖๐ ร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างครัวถวายวัดป่ามะไฟ

 

free uploadfree image uploadinghow to use print screen"ร่วมบุญปีใหม่ สร้างครัวถวายวัด" ขอเชิญร่วมสร้างโรงครัว สำหรับประกอบอาหารถวายพระภิกษุ สามเณร และผู้ประปฏิบัติธรรม เป็นโรงครัวปิดเพื่อป้องกันลม ฝน...

อ่านต่อ
7 ธ.ค.2559 พิธีสมโภชน์พระธาตุและพิธีถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี

7 ธ.ค.2559 พิธีสมโภชน์พระธาตุและพิธีถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี

 

พิธีสมโภชน์พระธาตุ และพิธีถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดย : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีณ วัดป่ามะไฟ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีวันที่ 7 ธันวาคม 2559กำหนดการเวลา 09.00 น.-จุ...

อ่านต่อ
14-23 ม.ค. 2560 ขอเชิญสมัครอุปสมบท และขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพการอุปสมบท ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอาหาร น้ำปานะ ถวายเป็นพระราชกุศลครบกำหนดสตมวาร ๑๐๐ วัน

14-23 ม.ค. 2560 ขอเชิญสมัครอุปสมบท และขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพการอุปสมบท ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอาหาร น้ำปานะ ถวายเป็นพระราชกุศลครบกำหนดสตมวาร ๑๐๐ วัน

 

forum image hosting photo hosting sites"แจ้งข่าวบุญ สมัครอุปสมบท ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ การอุปสมบท ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ อาหาร น้ำปานะ ถวายเป็นพระราชกุศลครบกำหนดสตมวาร (100 วัน)" ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ...

อ่านต่อ
อาทิตย์ที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๙ พิธีเททองหล่อพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ ครั้งที่ ๙/๙

อาทิตย์ที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๙ พิธีเททองหล่อพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ ครั้งที่ ๙/๙

 

image upload  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เททองหล่อพระพุทธเจ้า จำนวน ๓ พระองค์ทอดถวาย ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๙ (๑๒ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)) f...

อ่านต่อ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ คณะสงฆ์ คณะแม่ชี คณะอุบาสก อุบาสิกา วัดป่ามะไฟ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ คณะสงฆ์ คณะแม่ชี คณะอุบาสก อุบาสิกา วัดป่ามะไฟ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร...

อ่านต่อ
จันทร์ที่ ๑๒ ก.ย.๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ ๓  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ.วัดป่ามะไฟ

จันทร์ที่ ๑๒ ก.ย.๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ ๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ.วัดป่ามะไฟ

 

"แจ้งข่าว ถวายพระราชกุศล"กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล (ครั้งที่ 3)ณ วัดป่ามะไฟ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. picture share ...

อ่านต่อ
๗-๑๕ ต.ค.๒๕๕๙ ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๔๕ รูป

๗-๑๕ ต.ค.๒๕๕๙ ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๔๕ รูป

 

"แจ้งข่าวบุญ บรรพชาสามเณร" ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ จำนวน 45 รูป ณ วัดป่ามะไฟ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีในวันที่ 7-15 ตุลาคม...

อ่านต่อ
๑๐-๑๓ ต.ค.๒๕๕๙ (๔ วัน) แจ้งข่าวบุญสอบธรรมสนามหลวงร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะถวายพระภิกษุ สามเณร จำนวน ๒๕๐ รูป

๑๐-๑๓ ต.ค.๒๕๕๙ (๔ วัน) แจ้งข่าวบุญสอบธรรมสนามหลวงร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะถวายพระภิกษุ สามเณร จำนวน ๒๕๐ รูป

 

"แจ้งข่าวบุญ สอบธรรมสนามหลวง" ขอเชิญเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายพระภิกษุ-สามเณร จำนวน 250 รูป เข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมตรี ประจำปี 2559 ณ วัดป่ามะไฟ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 10-13 ต.ต. 255...

อ่านต่อมารยาทไทยของเด็กอนุบาล (น่าเอ็นดู)

มารยาทไทยของเด็กอนุบาล (น่าเอ็นดู)

  มารยาทไทยของเด็กอนุบาล (น่าเอ็นดู)      

อ่านต่อ
มารยาทการเดินผ่านผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆ  การเดินนำ หรือเดินตามผู้ใหญ่

มารยาทการเดินผ่านผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆ การเดินนำ หรือเดินตามผู้ใหญ่

    มารยาทการเดินผ่านผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆ  การเดินนำ หรือเดินตามผู้ใหญ่      

อ่านต่อ
มารยาทการยืนในโอกาสต่างๆ

มารยาทการยืนในโอกาสต่างๆ

  มารยาทการยืนในโอกาสต่างๆ

อ่านต่อ
มารยาทการนั่งพับเพียบ การนั่งขัดสมาธิราบ และ นั่งสมาธิเพชร การนั่งหมอบ การนั่งคุกเข่าแบบต่างๆ

มารยาทการนั่งพับเพียบ การนั่งขัดสมาธิราบ และ นั่งสมาธิเพชร การนั่งหมอบ การนั่งคุกเข่าแบบต่างๆ

    มารยาทการนั่งพับเพียบ การนั่งขัดสมาธิราบ และ นั่งสมาธิเพชร การนั่งหมอบ การนั่งคุกเข่าแบบต่างๆ

อ่านต่อ
การคำนับ

การคำนับ

  การคำนับ

อ่านต่อ
การประนมมือ(การไหว้)

การประนมมือ(การไหว้)

      การประนมมือ ( การไหว้)

อ่านต่อ
การรับส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ (ยืน,นั่ง) แบบพิธีการและแบบไม่พิธีการ

การรับส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ (ยืน,นั่ง) แบบพิธีการและแบบไม่พิธีการ

    การรับส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ (ยืน,นั่ง) แบบพิธีการและแบบไม่พิธีการ  

อ่านต่อ
การไปนมัสการพระสงฆ์ การรับสิ่งของจากพระสงฆ์ การประเคนสิ่งของให้พระ

การไปนมัสการพระสงฆ์ การรับสิ่งของจากพระสงฆ์ การประเคนสิ่งของให้พระ

    วิธีอาราธนาและทำใบปวารณา           การอาราธนาพระ  ได้แก่ การนิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบพิธีต่างๆ นั่นเอง ในสมัยก่อนนิยมนิมนต์ด้วยวา...

อ่านต่อ
การกราบ และ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

การกราบ และ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

        การกราบ    การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

อ่านต่อ
การถวายบังคม การหมอบกราบ การแสดงความเคารพพระมหากษัตริย์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การเข้ารับพระราชทานของ

การถวายบังคม การหมอบกราบ การแสดงความเคารพพระมหากษัตริย์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การเข้ารับพระราชทานของ

    การถวายบังคม     การแสดงความเคารพพระมหากษัตริย์  การถวายบังคม เป็นราชประเพณีถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ ในงานพระราชพิธีสำคัญ ก่อนที่จะถวาย บังคม...

อ่านต่อ

ตอนอวสาน สรุปความ

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนอวสาน สรุปความ พุทธทาสภิกขุ...

ตอนที่ ๙ ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๙ ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโ...

ตอนที่ ๘ แนวการทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๘ แนวการทำให้รู้แจ้งตามหล...

ตอนที่ ๗ การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๗ การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธ...

ตอนที่ ๖ คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์)

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๖ คนเราติดอะไร (เบญจขันธ...

ตอนที่ ๕ ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๕ ขั้นของการปฏิบัติศาสนา ...

ตอนที่ ๔ อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน)

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๔ อำนาจของความยึดติด (อุป...

ตอนที่ ๓ ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๓ ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งป...

ตอนที่ ๒ พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๒ พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็...

ตอนที่ ๑ ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๑ ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่...