สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me
Cart รายการสินค้า (0)
อาทิตย์ที่ ๖ ธ.ค.๒๕๕๘ ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคีเททองหล่อพระพุทธเจ้า จำนวน ๕ พระองค์

อาทิตย์ที่ ๖ ธ.ค.๒๕๕๘ ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคีเททองหล่อพระพุทธเจ้า จำนวน ๕ พระองค์

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เททองหล่อพระพุทธเจ้า   จำนวน  ๕  องค์ ทอดถวาย ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วันอาทิตย...

อ่านต่อ
๑๖ต.ค.๒๕๕๘ เชิญร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน ๒๐๐ รูป ในการประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ระดับเจ้าคณะอำเ, รภอองเจ้าคณะอำเภอ, เจ้าคณะตำบล,รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ

๑๖ต.ค.๒๕๕๘ เชิญร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน ๒๐๐ รูป ในการประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ระดับเจ้าคณะอำเ, รภอองเจ้าคณะอำเภอ, เจ้าคณะตำบล,รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ

 

"เชิญร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน ๒๐๐ รูป " ในการประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ระดับเจ้าคณะอำเ, รภอองเจ้าคณะอำเภอ, เจ้าคณะตำบล,รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ใ...

อ่านต่อ
๒๑-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ (๔ วัน) ขอเชิญร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน ๒๕๐ รูป

๒๑-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ (๔ วัน) ขอเชิญร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน ๒๕๐ รูป

 

"ขอเชิญร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน ๒๕๐ รูป" ในการสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ (๔ วัน) ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดป...

อ่านต่อ
๒๗ ธ.ค.๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมบุญเททองหล่อพระนเรศวร

๒๗ ธ.ค.๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมบุญเททองหล่อพระนเรศวร

 

ขอเชิญร่วมบุญเททองหล่อพระนเรศวร ประดิษฐาน ณ สำนักแม่ชีวัดป่ามะไฟ กำหนดการ หล่อพระนเรศวรวันที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 15.19 น.บริเวณลานดินในสำนักฯ ต้องการร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อร่วมเททองหล่อพระนเรศวร ...

อ่านต่อ
ปูแท่นพระ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปูแท่นพระ จำนวน ๓๓ แท่น

ปูแท่นพระ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปูแท่นพระ จำนวน ๓๓ แท่น

 

"ปูแท่นพระ" (update 22/9/15) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างแท่น (ก่ออิฐเอวขันติดลายทาสี) และปูพื้นแท่นพระ (หินแกรนิตขนาดใหญ่สีซากุระส้มพร้อมค่าติดตั้ง) จำนวน 33 แท่น ณ วัดป่ามะไฟ จ.ปราจีนบุรี -สร้าง...

อ่านต่อ
โครงการปฏิบัติธรรมเดือนตุลาคม

โครงการปฏิบัติธรรมเดือนตุลาคม

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนตุลาคม ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรมได้ที่ : ท่...

อ่านต่อ
๑๕ พ.ย.๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เททองหล่อพระแม่สร้อยระย้า

๑๕ พ.ย.๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เททองหล่อพระแม่สร้อยระย้า

 

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมเททองหล่อ "พระแม่สร้อยระย้า" ร่วมบุญ กองละ ๑,๐๐๐ บาท  จำนวน  ๑๐๐ กอง เจ้าภาพร่วมเททองหล่อ "พระแม่สร้อยระย้า" 1. คุณสุพรรณี บุดดีหงษ์ 1,000 บาท2. คุณวีรวัต เอกภานุวัฒ...

อ่านต่อ
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างห้องอาบน้ำห้องสุขา ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๒ ห้องถวายวัดป่ามะไฟ

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างห้องอาบน้ำห้องสุขา ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๒ ห้องถวายวัดป่ามะไฟ

 

"แจ้งข่าวบุญ ห้องน้ำ (ชุดที่ 2) " ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องอาบน้ำ-ห้องสุขานอกอาคาร (ชุดที่ 2) จำนวน 12 ห้อง ถวายไว้ ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (เจ้าภาพห้องละ 35,000 บาท) หรือบร...

อ่านต่อ
อาทิตย์ที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๘ กฐินสามัคคีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อที่ดินถวายวัด-สร้างห้องน้ำ และซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญ

อาทิตย์ที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๘ กฐินสามัคคีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อที่ดินถวายวัด-สร้างห้องน้ำ และซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญ

 

"กฐินสามัคคี" ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อที่ดินถวายวัด-สร้างห้องน้ำ และ...

อ่านต่อ
ร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดป่ามะไฟ ซึ่งยังมียอดปัจจัยคงขาด จำนวน ๑๑๖,๗๕๐ บาท

ร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดป่ามะไฟ ซึ่งยังมียอดปัจจัยคงขาด จำนวน ๑๑๖,๗๕๐ บาท

 

"แจ้งยอดการจัดซื้อที่ดินถวายวัดป่ามะไฟ" จำนวนที่ดิน 2 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา เป็นเงิน 1,427,500 บาท ปัจจัยจากการทอดผ้าป่าฯ 1,077,104 บาท (3 ครั้ง) ปัจจัยจากการทอดผ้าป่าฯ 234,021 บาท (31/7/15) ยอดคงขาดเ...

อ่านต่อ
ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำถวายวัด จำนวน ๒๒ ห้องซึ่งยังมี ยอดคงขาดเป็นเงิน ๑๖๐,๔๔๒ บาท

ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำถวายวัด จำนวน ๒๒ ห้องซึ่งยังมี ยอดคงขาดเป็นเงิน ๑๖๐,๔๔๒ บาท

 

"ร่วมสร้างห้องน้ำถวายวัดป่ามะไฟ" งบประมาณ 2,000,000 บาท จำนวน ๒๒ ห้อง ปัจจัยจากการทอดผ้าป่าฯ 1,722,336 บาท (3 ครั้ง) ปัจจัยจากการทอดผ้าป่าฯ 117,222 บาท (31/7/15) ยอดคงขาดเป็นเงิน 160,442 บาท (31/7/15...

อ่านต่อ
เจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูป ๔ องค์ เต็มแล้ว  ขออนุโมทนาสาธุการมา ณ ที่นี้

เจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูป ๔ องค์ เต็มแล้ว ขออนุโมทนาสาธุการมา ณ ที่นี้

 

"ขออนุโมทนา" ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้แจ้งเจตจำนงเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปพร้อมแท่นประดิษฐานจำนวน 4 องค์ ถวาย ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ดังนี้ 1. สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 32"สร้างถ...

อ่านต่อ
โครงการปฏิบัติธรรมเดือนกันยายน

โครงการปฏิบัติธรรมเดือนกันยายน

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนกันยายน ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรมได้ที่ : ท...

อ่านต่อ
๒๑ พ.ย -๖ ธ.ค.๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ( ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ )

๒๑ พ.ย -๖ ธ.ค.๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ( ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ )

 

คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ( ๕ ธันวา...

อ่านต่อ
อังคารที่ ๒๗ ต.ค.๒๕๕๘ วันออกพรรษา ขอเชิญร่วมบุญเททองหล่อพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ครั้งที่ ๓ จำนวน ๖ องค์

อังคารที่ ๒๗ ต.ค.๒๕๕๘ วันออกพรรษา ขอเชิญร่วมบุญเททองหล่อพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ครั้งที่ ๓ จำนวน ๖ องค์

 

ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระ ครั้งที่ ๓/๙  จำนวน ๖ องค์   ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ในวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑)วันออกพรรษา .................

อ่านต่อ
ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

 

กัลยาณชนผู้สนใจเข้าอบรมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ(นุ่งขาวห่มขาว)ทั้ง ชายหญิง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ กรุณาโทรแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงที่ พระปลัดประทีป กิตฺติวณฺโณ (รองเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ) เบอร...

อ่านต่อ
แผนกติดต่อสอบถาม และแจ้งการชำระเงินวัตถุมงคลของวัดป่ามะไฟ

แผนกติดต่อสอบถาม และแจ้งการชำระเงินวัตถุมงคลของวัดป่ามะไฟ

 

แผนกติดต่อสอบถาม และแจ้งการชำระเงินวัตถุมงคลของวัดป่ามะไฟ ติดขัดประการใดสามารถแจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์ได้อีกทางครับ  ชื่อ  วีรวัต โทร. 087 715 3606 -รายการวัตถุมงคลวัดป่ามะไฟพระสยาม...

อ่านต่อ
หนังสือสวดมนต์วัดป่ามะไฟ พิมพ์ครั้งที่ ๒

หนังสือสวดมนต์วัดป่ามะไฟ พิมพ์ครั้งที่ ๒

 

หนังสือสวดมนต์ (พิมพ์ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ราคาบูชาสอบถามได้ที่วัดครับ ขออนุโมทนาในการจัดทำหนังสือสวดมนต์ครั้งนี้ จงเป็นไปเพื่อ มรรค ผล นิพพาน แก่ทุกท่านทุกรูปทุกนามที่มีส่วนร่วมด้วยเทอญฯ.......

อ่านต่อ
ค่ายอบรมและค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้สถานที่ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕  วัดป่ามะไฟ

ค่ายอบรมและค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้สถานที่ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ขอแจ้งรายการค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้สถานที่เข้าค่ายอบรมมาลงไว้เป็นข้อมูลมาตรฐาน ดังรายการด้านล่า...

อ่านต่อ
๓ ต.ค.๒๕๕๘  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลหาสังฆปรินายก

๓ ต.ค.๒๕๕๘ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลหาสังฆปรินายก

 

๓ ต.ค.๒๕๕๘  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลหาสังฆปรินายก  ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุร...

อ่านต่อ
จันทร์ ๕ ต.ค.๒๕๕๘ แจ้งข่าวประชุมเตรียมโครงการแสงธรรมส่องทาง

จันทร์ ๕ ต.ค.๒๕๕๘ แจ้งข่าวประชุมเตรียมโครงการแสงธรรมส่องทาง

 

"แจ้งข่าวประชุมเตรียมโครงการ แสงธรรมส่องทาง"ในวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อหาการประชุมเพื่อ -เตรียมจัดงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเก...

อ่านต่อ

*


--


"9 มงคล ในงานอวมงคล (งานศพ)" เพื่อ "คนเป็น" ไม่ใช่ "คนตาย"

"9 มงคล ในงานอวมงคล (งานศพ)" เพื่อ "คนเป็น" ไม่ใช่ "คนตาย"

เรื่องที่หลายคนไม่รู้.."9 มงคล ในงานอวมงคล (งานศพ)"เพื่อ "คนเป็น" ไม่ใช่ "คนตาย"เวลาเราไปงานศพ ซึ่งเป็นงานอวมงคล งานที่เราไม่ค่อยอยากจะไปกันเท่าไร แต่หารู้ไหมว่า ในงานนี้มีความหมายที่เราได้สัมผัส แต่ไ...

อ่านต่อ
 อานิสงค์การสร้างพระพุทธรูป

อานิสงค์การสร้างพระพุทธรูป

 อานิสงค์การสร้างพระพุทธรูป ในวัฏฏังคุลีชาดก กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า พระเจ้าปเสนทิโกศล ถวายนมัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่า “บุรุษสตรีผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากร กระท...

อ่านต่อ
ทำไมพระต้องถือตาลปัตร?

ทำไมพระต้องถือตาลปัตร?

 เมื่อเราไปทำบุญที่วัดหรือนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าที่บ้าน ที่ทำงานหรือที่ใด เรามักจะเห็น “ ตาลปัตร ” อยู่คู่กับการสวดของพระอยู่เสมอ ซึ่งส่วนใหญ่คงจะเคยชิน แต่คงมีคนจำนวนไม...

อ่านต่อ
พระอรหันตสาวก ๑๕ องค์ ที่มีชื่อในพระคาถาชินบัญชร

พระอรหันตสาวก ๑๕ องค์ ที่มีชื่อในพระคาถาชินบัญชร

พระอรหันตสาวก ๑๕ องค์ ที่มีชื่อในพระคาถาชินบัญชร ที่มา  https://www.facebook.com/lc2ubook?fref=ts&ref=br_tf

อ่านต่อ
สังฆทานได้บุญมากแค่ไหน

สังฆทานได้บุญมากแค่ไหน

สังฆทานได้บุญมากแค่ไหน                ประโยชน์อย่างแรกของสังฆทานก็คือทำให้เราได้บุญมาก โดยมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกเล่มที่ 26 ข้...

อ่านต่อ
คำบอกเล่าของหลวงปู่มั่น เรื่องประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต

คำบอกเล่าของหลวงปู่มั่น เรื่องประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต

คำบอกเล่าของหลวงปู่มั่นเรื่องประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต เรื่องนี้อัตถุปัตติเหตุเกิดขึ้นเมื่อครั้ง พระอาจารย์มั่น พักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือ พระอุปัชฌาย์อุ่น (พระครูบริบาลสังฆกิจ (อุ่น อุตฺตโม) ว...

อ่านต่อ
ประวัติของคำกล่าว “นะโม ตัสสะฯ”

ประวัติของคำกล่าว “นะโม ตัสสะฯ”

ประวัติของคำกล่าว “นะโม ตัสสะฯ”คำกล่าวขึ้นต้นก่อนสวดมนต์บทใดๆ ก็ตาม คือ นะโม 3 จบ นั้นเป็นคำกล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้าที่เทพยดาหลายพระองค์ร่วมกันแต่งขึ้นจนกลายเป็นประโยค บทคาถา “นะโมต...

อ่านต่อ
ประกันชีวิตของพระพุทธเจ้า

ประกันชีวิตของพระพุทธเจ้า

ประกันชีวิตของพระพุทธเจ้า ศีลข้อที่ ๑. ประกันให้อายุยืน,สุขภาพดี ศีลข้อที่ ๒. ประกันทรัพย์สินไม่เสียหาย ศีลข้อที่ ๓. ประกันความสมหวังในความรัก ศีลข้อที่ ๔. ประกันความจริงทางวาจา ศีลข้อที่ ๕. ปร...

อ่านต่อ
คำขอขมาและอธิษฐานจิต

คำขอขมาและอธิษฐานจิต

 คำขอขมาและอธิษฐานจิต “ เพราะคนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน ควรสวดขอขมาเพื่อลด และปลดหนี้กรรมให้น้อยลง ” (สำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน)...

อ่านต่อ
พ่อแม่รังแกฉัน (บาป 14 ประการของมารดาบิดา)

พ่อแม่รังแกฉัน (บาป 14 ประการของมารดาบิดา)

พ่อแม่รังแกฉัน (บาป 14 ประการของมารดาบิดา)1. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการรักเขามากเกินไป ผลก็คือเกิดภาวะรักจนหลง ลูกของตนถูกทุกอย่าง ลูกของตนดีกว่าคนอื่นเสมอ อันส่งผลให้ลูกกลายเป็นคนมีอัตตาสูง เชื่อมั่...

อ่านต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะ(ระบบ)ของร่างกายกับช่วงเวลาในวงจรของวัน

ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะ(ระบบ)ของร่างกายกับช่วงเวลาในวงจรของวัน

เหตุใดระบบการทำงานในร่างกายคนเราถึงทำงานได้เป็นเวลาคล้ายมีโปรแกรมตั้งเวลาระบบไว้ ?ที่ทำเช่นนี้ได้เพราะในร่างกายมีนาฬิกาชีวิตหรือนาฬิกาชีวภาพ (biological clock) ตั้งอยู่ที่ suprachiasmatic nucleus(SCN)...

อ่านต่อ
วิธีการกดข้อนิ้วเพื่อรักษา 9 โรค

วิธีการกดข้อนิ้วเพื่อรักษา 9 โรค

กดข้อนิ้วป้องและกระตุ้นการรักษาโรคขอนำเสนอเสนอวิธีการกดข้อนิ้วเพื่อรักษา 9 โรค 1. โรคตับ กดคลึงข้อทั้ง 2 ของหัวแม่มือขวา2. หูอื้อ กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วนางทั้ง 2 ข้าง3. ปวดเข่า กดคลึงด้านข้างทั้ง 3 ...

อ่านต่อ

..


ตอนอวสาน สรุปความ

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนอวสาน สรุปความ พุทธทาสภิกขุ...

ตอนที่ ๙ ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๙ ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโ...

ตอนที่ ๘ แนวการทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๘ แนวการทำให้รู้แจ้งตามหล...

ตอนที่ ๗ การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๗ การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธ...

ตอนที่ ๖ คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์)

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๖ คนเราติดอะไร (เบญจขันธ...

ตอนที่ ๕ ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๕ ขั้นของการปฏิบัติศาสนา ...

ตอนที่ ๔ อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน)

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๔ อำนาจของความยึดติด (อุป...

ตอนที่ ๓ ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๓ ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งป...

ตอนที่ ๒ พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๒ พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็...

ตอนที่ ๑ ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน

คู่มือมนุษย์ - Handbook for mankind ตอนที่ ๑ ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่...