สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me


๑๓ เม.ย.๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายวัด

๑๓ เม.ย.๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายวัด

 

update 11-1-2015 "ขอรายชื่อเจ้าภาพเพื่อจัดพิมพ์ซองผ้าป่า" ขอเจริญพรร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้อที่ดิน จำนวน 529 กอง กองละ 1,300 บาท ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ในวันจั...

อ่านต่อ
๖ เม.ย.๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

๖ เม.ย.๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

 

สรุปเรื่องรูปแบบพระพุทธรูป เป็นปางประทานพร (นั่งเหมือนในอุโบสถทั้ง ๒๙ องค์ )นั่งขัดสมาธิราบ  พระหัตถ์ซ้ายวางบนหน้าตักหงายมือขึ้นพระหัตถ์ขวาวางบนเข่าขวาหงายมือขึ้นพระเกตุทรงมวยผมพระพักตร์ศิลปอินเด...

อ่านต่อ
โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนมกราคม

โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนมกราคม

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนมกราคม ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรมได้ที่ : ท่านพระค...

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาลเจ้าแม่สร้อยระย้า ทอด ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาลเจ้าแม่สร้อยระย้า ทอด ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาลเจ้าแม่สร้อยระย้าทอด ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีวันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดการวันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพัน...

อ่านต่อ
๑๓ เม.ย.๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมสร้างห้องน้ำถวายวัดป่ามะไฟ

๑๓ เม.ย.๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมสร้างห้องน้ำถวายวัดป่ามะไฟ

 

update 11-1-2015 "ขอรายชื่อเจ้าภาพเพื่อจัดพิมพ์ซองผ้าป่า" ขอเจริญพรร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างห้องน้ำ จำนวน 519 กอง กองละ 1,000 บาท ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ในวันจัน...

อ่านต่อ
ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

 

กัลยาณชนผู้สนใจเข้าอบรมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ(นุ่งขาวห่มขาว)ทั้ง ชายหญิง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ กรุณาโทรแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงที่ พระปลัดประทีป กิตฺติวณฺโณ (รองเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ) เบอร...

อ่านต่อ
แผนกติดต่อสอบถาม และแจ้งการชำระเงินวัตถุมงคลของวัดป่ามะไฟ

แผนกติดต่อสอบถาม และแจ้งการชำระเงินวัตถุมงคลของวัดป่ามะไฟ

 

แผนกติดต่อสอบถาม และแจ้งการชำระเงินวัตถุมงคลของวัดป่ามะไฟ ติดขัดประการใดสามารถแจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์ได้อีกทางครับ  ชื่อ  วีรวัต โทร. 087 715 3606 -รายการวัตถุมงคลวัดป่ามะไฟพระสยาม...

อ่านต่อ
หนังสือสวดมนต์วัดป่ามะไฟ พิมพ์ครั้งที่ ๒

หนังสือสวดมนต์วัดป่ามะไฟ พิมพ์ครั้งที่ ๒

 

หนังสือสวดมนต์ (พิมพ์ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ราคาบูชาสอบถามได้ที่วัดครับ ขออนุโมทนาในการจัดทำหนังสือสวดมนต์ครั้งนี้ จงเป็นไปเพื่อ มรรค ผล นิพพาน แก่ทุกท่านทุกรูปทุกนามที่มีส่วนร่วมด้วยเทอญฯ.......

อ่านต่อ
ตารางโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ ตารางการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี

ตารางโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ ตารางการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้นำข้อมูลรายละเอียดตารางโครงการ และการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมต่างๆ มาลงไว้เป็นข้อมูลมาตรฐาน ดั...

อ่านต่อ
โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนธันวาคม

โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนธันวาคม

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนธันวาคม ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรมได้ที่ : ท่านพระ...

อ่านต่อ
เสาร์ที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๕๘ วันเด็กแห่งชาติ ขอเชิญสร้างทานบารมีร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา

เสาร์ที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๕๘ วันเด็กแห่งชาติ ขอเชิญสร้างทานบารมีร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา

 

เข้าชมภาพงานวันเด็กได้ที่เฟสบุ๊ควัดป่ามะไฟ https://www.facebook.com/watpamafai.org วันเสาร์ที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๕๘ ท่านพระครูภาวนาธรรมธารีและคณะศิษย์ พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆในชุมชน ได้ร่วมสร้...

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมปฏิสังขรณ์เจดีย์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของหลวงปู่เส็ง (พระครูอุทัยธรรมธารี)

ขอเชิญร่วมปฏิสังขรณ์เจดีย์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของหลวงปู่เส็ง (พระครูอุทัยธรรมธารี)

 

๒๓ ธ.ค.๒๕๕๗ เสร็จงานปฏิสังขรณ์เจดีย์ " เจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของท่านพระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)" ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี เมตตาแต่งกลอนประกอบภาพหลังเสร็จสมบูรณ์ เจดีย์ทองเ...

อ่านต่อ
บัดนี้ที่กราบพระทั้ง 8 ทิศ เจ้าภาพได้จองครบแล้ว ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้

บัดนี้ที่กราบพระทั้ง 8 ทิศ เจ้าภาพได้จองครบแล้ว ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้

 

บัดนี้ที่กราบพระทั้ง 8 ทิศ เจ้าภาพได้จองครบแล้วขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้ ร่วมสร้างบันได+แท่นสำหรับนั่งไหว้พระประจำทิศรอบอุโบสถวัดป่ามะไฟ รวม 8 ทิศ (รวมตีฝ้า-เดินไฟฟ้า-ปูผนัง-รา...

อ่านต่อ
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม โครงการเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ และคุณาจาร์ยรำลึก ประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  ระยะเวลา ๙ วัน ๙ คืน ๙ พระสูตร  ( ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) รวม ๒๑๖ ชั่วโมง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๕๘

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม โครงการเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ และคุณาจาร์ยรำลึก ประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๙ วัน ๙ คืน ๙ พระสูตร ( ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) รวม ๒๑๖ ชั่วโมง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๕๘

 

ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ตลอด 9 วัน 9 คืน (216 ชั่วโมง) ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ตั้งแต่...

อ่านต่อ
ภาพถ่ายทางอากาศ วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี เดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๗

ภาพถ่ายทางอากาศ วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี เดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๗

 

ภาพถ่ายทางอากาศ วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี เดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๗ (www.watpamafai.org) ขอขอบคุณ https://www.facebook.com/net.ty.737 เข้าชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.59890439...

อ่านต่อ
ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านเจ้าภาพ ที่ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุ-สามเณร ในการสอบนักธรรมตรีในครั้งนี้ด้วยเทอญ

ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านเจ้าภาพ ที่ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุ-สามเณร ในการสอบนักธรรมตรีในครั้งนี้ด้วยเทอญ

 

***รายนามเจ้าภาพ "ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุ-สามเณรในการสอบนักธรรมตรีในครั้งนี้ด้วยเทอญ"กำหนดสอบ วันที่ 2-5 ตุลาคม 2557วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีพระภิก...

อ่านต่อ
วัดป่ามะไฟมีน้ำท่วมวันแรก ๑๕ ก.ย.๒๕๕๗

วัดป่ามะไฟมีน้ำท่วมวันแรก ๑๕ ก.ย.๒๕๕๗

 

วัดป่ามะไฟมีน้ำท่วมวันแรก ๑๕ ก.ย.๒๕๕๗

อ่านต่อ
๒๒ ส.ค.๒๕๕๗ มาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ ร.ร.โสตศึกษาปราจีนบุรี

๒๒ ส.ค.๒๕๕๗ มาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ ร.ร.โสตศึกษาปราจีนบุรี

 

๒๒ ส.ค.๒๕๕๗ มาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ ร.ร.โสตศึกษาปราจีนบุรี "สิ่งที่เราได้มาคือโอกาส แต่ชีวิตอีกมากมายขาดโอกาส โอกาสที่ว่านี้คือการบำเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา" คัดลอกจากเฟซบุ๊คท่านพระครูภาวนารรมธารี&nbs...

อ่านต่อ
โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนกันยายน

โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนกันยายน

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนกันยายน ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรมได้ที่ : ท่านพระ...

อ่านต่อ
โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนสิงหาคม

โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนสิงหาคม

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนสิงหาคม ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรมได้ที่ : ท่านพระ...

อ่านต่อ

*


--


ตอน อุตตราอุบาสิกา (๔)

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล โดย อ.วศิน อินทสระ  ตอน อุตตราอุบาสิก...

ตอน อุตตราอุบาสิกา (๓)

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล โดย อ.วศิน อินทสระ ตอน อุตตราอุบาสิกา (๓)

ตอน อุตตราอุบาสิกา (๒)

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล โดย อ.วศิน อินทสระ ตอน อุตตราอุบาสิกา (๒)

ตอน อุตตราอุบาสิกา (๑)

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล โดย อ.วศิน อินทสระ ตอน อุตตราอุบาสิกา (๑)

ตอน นางปุณณาทาสี

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล โดย อ.วศิน อินทสระ ตอน นางปุณณาทาสี

ตอน นางจิณจมาณวิกา (๓)

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล โดย อ.วศิน อินทสระ ตอน นางจิณจมาณวิกา (๓)

ตอน นางจิณจมาณวิกา (๒)

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล โดย อ.วศิน อินทสระ ตอน นางจิณจมาณวิกา (๒)

ตอน นางจิณจมาณวิกา (๑)

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล โดย อ.วศิน อินทสระ ตอน นางจิณจมาณวิกา (๑)

ตอน พระนางรูปนันทา (๒)

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล โดย อ.วศิน อินทสระ ตอน พระนางรูปนันทา (๒)

ตอน พระนางรูปนันทา (๑)

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล โดย อ.วศิน อินทสระ ตอน พระนางรูปนันทา (๑)

ตอน พระนางปฏาจาราเถรี (๓)

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล โดย อ.วศิน อินทสระ ตอน พระนางปฏาจาราเถรี ...

ตอน พระนางปฏาจาราเถรี (๒)

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล โดย อ.วศิน อินทสระ ตอน พระนางปฏาจาราเถรี ...

ตอน พระนางปฏาจาราเถรี (๑)

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล โดย อ.วศิน อินทสระ ตอน พระนางปฏาจาราเถรี ...

..


Article

โคตมีสูตร

โคตมีสูตร

     หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัท  (กันยายน ๒๕๕๔) วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โคตะมีสุตตัง เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา...

อ่านต่อ
คำแปลมหาสติปัฏฐานสูตร-อานิสงส์

คำแปลมหาสติปัฏฐานสูตร-อานิสงส์

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัท (กันยายน ๒๕๕๔)วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี คำแปลมะหาสะติปัฏฐานะสุตตัง อันข้าพเจ้า (คือพระอานนท์เถระ) ได้สดับมาแล้วอย่างนี้ส...

อ่านต่อ
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ

นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี   พระคาถานมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ(นำ) หันทะ มะยัง สะระภัญเญนะ พุทธะมังคะละคาถาโย ภะณามะเส ฯ(รับ) ...

อ่านต่อ
พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ นะโม เม สัพพะพุทธานัง         อ...

อ่านต่อ
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ฉบับเดิม) อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วัจจะโส ภะคะวา. อิติปิ โส ภ...

อ่านต่อ
กาลามสูตร

กาลามสูตร

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  กาลามะสุตตัง *เอกัง สะมะยัง ภะคะวา โกสะเลสุ จาริกัง จะระมาโนมะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิ เยน...

อ่านต่อ
คิริมานันทะสุตตะปาโฐ

คิริมานันทะสุตตะปาโฐ

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี คิริมานันทะสุตตะปาโฐ เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยังวิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิ...

อ่านต่อ
อาฏานาฏิยะสุตตปาโฐ(ภาณยักษ์)

อาฏานาฏิยะสุตตปาโฐ(ภาณยักษ์)

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัท (กันยายน ๒๕๕๔)วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี อาฏานาฏิยะสุตตะปาโฐ (ภาณยักษ์) เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเหวิหะ...

อ่านต่อ
อาทิตตปริยายสูตร

อาทิตตปริยายสูตร

 หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี   บทขัดอาทิตตะปะริยายะสูตรเวเนยยะทะมะโนปาเย     สัพพะโส ปาระมิ...

อ่านต่อ
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ

อัลบั้มภาพโครงการอบรมต่างๆ

webmaster 106/0 20/01/2015 20/01/2015 12:17

เบอร์บัญชีพระอาพาธโดยตรงทั่วประเทศไทย

webmaster 399/0 18/08/2014 18/08/2014 12:27

โทรสายด่วนและบริการช่วยเหลือด่วนต่าง

เว็บมาสเตอร์ 714/1 19/06/2013 05/03/2014 11:27

กฎ กติกา มารยาท การใช้เว็บบอร์ด

เว็บมาสเตอร์ 1379/11 10/06/2009 16/09/2010 10:27

คติธรรมคำคม ๑๖ มิ.ย ๒๕๕๗

webmaster 319/1 16/06/2014 07/01/2015 09:54

PSK Lighting Design บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ติดตั้งระบบไฟ งานแสง สี เสียง งานบันเทิงทุกประเภท

เว็บมาสเตอร์ 474/2 18/06/2013 20/12/2014 01:37

คติธรรมคำคม ๑ พ.ค ๒๕๕๗

webmaster 320/0 01/05/2014 01/05/2014 11:25

คติธรรมคำคม ๑๙ เม.ย ๒๕๕๗

webmaster 324/0 19/04/2014 19/04/2014 11:30

คติธรรมคำคม ๑๕ เม.ย ๒๕๕๗

webmaster 393/0 15/04/2014 15/04/2014 12:34

คติธรรมคำคม ๘ เม.ย ๒๕๕๗

webmaster 352/0 08/04/2014 08/04/2014 12:51

คติธรรมคำคม ๒๙ มี.ค.๒๕๕๗

webmaster 311/0 29/03/2014 29/03/2014 12:36

คติธรรมคำคม ๕ มี.ค.๒๕๕๗

webmaster 387/0 05/03/2014 05/03/2014 14:41