สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me


ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

 

กัลยาณชนผู้สนใจเข้าอบรมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ(นุ่งขาวห่มขาว)ทั้ง ชายหญิง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ กรุณาโทรแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงที่ พระปลัดประทีป กิตฺติวณฺโณ (รองเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ) เบอร...

อ่านต่อ

ยันต์ติดรถยนต์วัดป่ามะไฟ

 

ท่านพระครูภาวนาธรรมธารีเมตตาให้จัดทำยันต์ติดรถยนต์ไว้ให้ญาติโยมที่แวะมาเยี่ยมชมวัดป่ามะไฟ ประมาณวันสงกรานต์ที่ ๑๓ เม.ย ๒๕๕๗ สามารถขอรับได้ที่วัดป่ามะไฟครับ..มีจำนวนจำกัด .................................

อ่านต่อ

แผนกติดต่อสอบถาม และแจ้งการชำระเงินวัตถุมงคลของวัดป่ามะไฟ

 

แผนกติดต่อสอบถาม และแจ้งการชำระเงินวัตถุมงคลของวัดป่ามะไฟ ติดขัดประการใดสามารถแจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์ได้อีกทางครับ  ชื่อ  วีรวัต โทร. 087 715 3606 -รายการวัตถุมงคลวัดป่ามะไฟพระสยาม...

อ่านต่อ

พระควัมปติ มหาเถโร สร้างถวายเนื่องในงานฉลองมณฑปพระอสีติธาตุและอาคารปฏิบัติธรรม ณ วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี

 

การจัดสร้างมณฑปพระอสีติธาตุและอาคารปฏิบัติธรรม เพื่อใช้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุไว้ชั้นบน และใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นล่าง ความคืบหน้างานก่อสร้างกำลังใกล้จะแล้วเสร็จอาจใช้เวลาอีกส...

อ่านต่อ

๑๓ เม.ย ๒๕๕๗ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อปูพื้นมณฑปพระอสีติธาตุ ยอด ๒๙๙,๙๖๖.๒๕ บาท

 

๑๓ เม.ย ๒๕๕๗ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อปูพื้นมณฑปพระอสีติธาตุ ยอด ๒๙๙,๙๖๖.๒๕ บาท ทอด ณ วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี และชมภาพพิธีสรงน้าพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุ...

อ่านต่อ

โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนพฤษภาคม

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนพฤษภาคม ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรมได้ที่ : ท่านพระ...

อ่านต่อ

โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนเมษายน

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนเมษายน ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรมได้ที่ : ท่านพระค...

อ่านต่อ

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างโรงทานขรัวโต

  

๑๖ ก.พ ๒๕๕๗ ความคืบหน้างานก่อสร้างโรงทานขรัวโต ฝั่งสำนักแม่ชีวัดป่ามะไฟ ๒๔ ม.ค ๒๕๕๗  ชมภาพสไลด์งานรื้อโรงทานขรัวโตหลังเก่า...เพื่อดำเนินการสร้างโรงทานหลังใหม่... ขอเชิญท่านผ...

อ่านต่อ

หนังสือสวดมนต์วัดป่ามะไฟ พิมพ์ครั้งที่ ๒ บูชาเล่มละ ๒๕๐ บาท

 

หนังสือสวดมนต์ (พิมพ์ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ให้บูชาเล่มละ ๒๕๐ บาท ขออนุโมทนาในการจัดทำหนังสือสวดมนต์ครั้งนี้ จงเป็นไปเพื่อ มรรค ผล นิพพาน แก่ทุกท่านทุกรูปทุกนามที่มีส่วนร่วมด้วยเทอญฯ.... ต้อง...

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินถวายวัดป่ามะไฟ จำนวน ๒ ไร่ ๓๘๐ ตารางวา รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไร่ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท งานละ ๑๒๕,๐๐๐ บาท ตารางวาละ ๑,๓๐๐ บาท

 

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินถวาย วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๒ ไร่ ๓๘๐ ตารางวา    รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไร่ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  &n...

อ่านต่อ

ตารางโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ ตารางการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้นำข้อมูลรายละเอียดตารางโครงการ และการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมต่างๆ มาลงไว้เป็นข้อมูลมาตรฐาน ดั...

อ่านต่อ

15 มี.ค 2557 มูลนิธิสยามรวมใจและคณะได้นำเรือกู้ภัยมาเจิมเพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดป่ามะไฟ

 

มูลนิธิสยามรวมใจ และกลุ่มจิตอาสา ปราจีนบุรี ได้นำเรือกู้ภัยและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อใช้บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จัดหาได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคีเมื่อ 9 พ.ย 2556 ด้วยความอนุเคราะห์จากท่านพระครูภาวน...

อ่านต่อ

โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนมีนาคม

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนมีนาคม ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรมได้ที่ : ท่านพระค...

อ่านต่อ

๒๖ ก.พ- ๑ มี.ค ๒๕๕๗ ปิดทองพระพุทธเมตตา ณ มณฑปพระอสีติธาตุและอาคารปฏิบัติธรรม

 

๒๖ ก.พ- ๑ มี.ค ๒๕๕๗ ช่างกำลังปิดทองพระพุทธเมตตา ณ มณฑปพระอสีติธาตุและอาคารปฏิบัติธรรม ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพปิดทองมา ณ โอกาสนี้ เชิญ...

อ่านต่อ

*


--ไตรสิกขา

๑๐๐ ปี สังฆบิดร ร้อยคำสอน เพื่อปวงชนตอน ไตรสิกขา ที่มา : ขออนุโมทนามู...

ตัณหาดับตัณหา

๑๐๐ ปี สังฆบิดร ร้อยคำสอน เพื่อปวงชน ตอน ตัณหาดับตัณหาโดย ศรันย์ ไมต...

ใช้หนี้แผ่นดิน

๑๐๐ ปี สังฆบิดร ร้อยคำสอน เพื่อปวงชน ตอน ใช้หนี้แผ่นดินโดย รศ.สุเชาน...

ความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไป

100 ปี สังฆบิดร ร้อยคำสอน เพื่อปวงชน ตอน ความเกิดเป็นทุกข์ โดย พระอน...

ความยึดมั่นในอายตนะ เป็นเหตุแห่งทุกข์

๑๐๐ ปี สังฆบิดร ร้อยคำสอน เพื่อปวงชน ตอน ความยึดมั่นในอายตนะ เป็นเหต...

ความสันโดษ

๑๐๐ 100 ปี สังฆบิดร ร้อยคำสอน เพื่อปวงชน ตอน ความสันโดษโดย สิทธิโชค ...

ชีวิตนี้น้อยนัก

๑๐๐ ปี สังฆบิดร ร้อยคำสอน เพื่อปวงชน ตอน ชีวิตนี้น้อยนักโดย พระครูสั...

(๑) พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

(๑)พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

(๒)พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

(๒)พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

๒. สาระธรรมเพื่อมวลชนของสมเด็จพระสังฆราช

๒. สาระธรรมเพื่อมวลชน (จิตที่ตั้งไว้ผิด เป็นบาป) ของสมเด็จพระญาณสังวร...

๑. สาระธรรมเพื่อมวลชนของสมเด็จพระสังฆราช

๑. สาระธรรมเพื่อมวลชน (การปฏิบัติธรรม มิใช่เพื่อสวรรค์) ของสมเด็จพระญ...

วลีทอง สมเด็จพระสังฆราช

วลีทอง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

..


Article

คำบอกเล่าของหลวงปู่มั่น เรื่องประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต

คำบอกเล่าของหลวงปู่มั่นเรื่องประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต เรื่องนี้อัตถุปัตติเหตุเกิดขึ้นเมื่อครั้ง พระอาจารย์มั่น พักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือ พระอุปัชฌาย์อุ่น (พระครูบริบาลสังฆกิจ (อุ่น อุตฺตโม) ว...

อ่านต่อ

ประวัติของคำกล่าว “นะโม ตัสสะฯ”

ประวัติของคำกล่าว “นะโม ตัสสะฯ”คำกล่าวขึ้นต้นก่อนสวดมนต์บทใดๆ ก็ตาม คือ นะโม 3 จบ นั้นเป็นคำกล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้าที่เทพยดาหลายพระองค์ร่วมกันแต่งขึ้นจนกลายเป็นประโยค บทคาถา “นะโมต...

อ่านต่อ

ประกันชีวิตของพระพุทธเจ้า

ประกันชีวิตของพระพุทธเจ้า ศีลข้อที่ ๑. ประกันให้อายุยืน,สุขภาพดี ศีลข้อที่ ๒. ประกันทรัพย์สินไม่เสียหาย ศีลข้อที่ ๓. ประกันความสมหวังในความรัก ศีลข้อที่ ๔. ประกันความจริงทางวาจา ศีลข้อที่ ๕. ปร...

อ่านต่อ

คำขอขมาและอธิษฐานจิต

 คำขอขมาและอธิษฐานจิต “ เพราะคนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน ควรสวดขอขมาเพื่อลด และปลดหนี้กรรมให้น้อยลง ” (สำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน)...

อ่านต่อ

พ่อแม่รังแกฉัน (บาป 14 ประการของมารดาบิดา)

พ่อแม่รังแกฉัน (บาป 14 ประการของมารดาบิดา)1. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการรักเขามากเกินไป ผลก็คือเกิดภาวะรักจนหลง ลูกของตนถูกทุกอย่าง ลูกของตนดีกว่าคนอื่นเสมอ อันส่งผลให้ลูกกลายเป็นคนมีอัตตาสูง เชื่อมั่...

อ่านต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะ(ระบบ)ของร่างกายกับช่วงเวลาในวงจรของวัน

เหตุใดระบบการทำงานในร่างกายคนเราถึงทำงานได้เป็นเวลาคล้ายมีโปรแกรมตั้งเวลาระบบไว้ ?ที่ทำเช่นนี้ได้เพราะในร่างกายมีนาฬิกาชีวิตหรือนาฬิกาชีวภาพ (biological clock) ตั้งอยู่ที่ suprachiasmatic nucleus(SCN)...

อ่านต่อ

วิธีการกดข้อนิ้วเพื่อรักษา 9 โรค

กดข้อนิ้วป้องและกระตุ้นการรักษาโรคขอนำเสนอเสนอวิธีการกดข้อนิ้วเพื่อรักษา 9 โรค 1. โรคตับ กดคลึงข้อทั้ง 2 ของหัวแม่มือขวา2. หูอื้อ กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วนางทั้ง 2 ข้าง3. ปวดเข่า กดคลึงด้านข้างทั้ง 3 ...

อ่านต่อ

มงคล ๓๘ ประการ

ขอขอบคุณภาพที่มา www.facebook/watpah

อ่านต่อ

ศีล 5 จริยธรรมพื้นฐานสำหรับการเป็นมนุษย์

ศีล 5 จริยธรรมพื้นฐานสำหรับการเป็นมนุษย์ ศีล 5 ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบญจศีล นั้น ชาวพุทธเราเอาแต่ท่อง ทว่าในทางปฏิบัติแล้ว หาผู้ปฏิบัติได้ครบทุกข้อค่อนข้างยาก นั่นอาจเป็นเพราะว่าเรามีทัศนคติในเช...

อ่านต่อ
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ

โทรสายด่วนและบริการช่วยเหลือด่วนต่าง

เว็บมาสเตอร์ 255/1 19/06/2013 05/03/2014 11:27

PSK Lighting Design บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ติดตั้งระบบไฟ งานแสง สี เสียง งานบันเทิงทุกประเภท

เว็บมาสเตอร์ 251/1 18/06/2013 11/08/2013 04:42

ร้านบุญไพ สังฆภัณฑ์ (บริการส่งถึงที่ฟรี)

เว็บมาสเตอร์ 3009/3 14/04/2010 20/10/2010 19:43

กฎ กติกา มารยาท การใช้เว็บบอร์ด

เว็บมาสเตอร์ 1189/11 10/06/2009 16/09/2010 10:27

คติธรรมคำคม ๑๙ เม.ย ๒๕๕๗

webmaster 28/0 19/04/2014 19/04/2014 11:30

คติธรรมคำคม ๑๕ เม.ย ๒๕๕๗

webmaster 51/0 15/04/2014 15/04/2014 12:34

คติธรรมคำคม ๘ เม.ย ๒๕๕๗

webmaster 77/0 08/04/2014 08/04/2014 12:51

คติธรรมคำคม ๒๙ มี.ค.๒๕๕๗

webmaster 101/0 29/03/2014 29/03/2014 12:36

คติธรรมคำคม ๕ มี.ค.๒๕๕๗

webmaster 60/0 05/03/2014 05/03/2014 14:41

คติธรรมคำคม ๒ มี.ค ๒๕๕๗

webmaster 78/0 02/03/2014 02/03/2014 10:18

คติธรรมคำคม ๒๑ ก.พ ๒๕๕๗

webmaster 474/0 21/02/2014 21/02/2014 13:42

คติธรรมคำคม ๑๐ ก.พ ๒๕๕๗

webmaster 96/0 10/02/2014 10/02/2014 18:08